Info Kundenummer Forbrugssted Indbetalingsdato Aflæsninger Regningslinjer Opgørelse 1. acontorate Afregning Nets Indbetalingslinje Saldoopgørelse Specifikation Information